Projecte de rehabilitació d'habitatge

Projecte de rehabilitació d’habitatge

Projecte de rehabilitació d'habitatge

Projecte de rehabilitació d’habitatge al barri gòtic

Aquest projecte de rehabilitació d’habitatge en una finca del S. XVI del barri gòtic de Barcelona és un exemple de la bona intervenció del nostre estudi d’interiorisme.

En aquesta reforma integral es precisava una nova distribució dels espais interiors, el seu forjat fet amb bigues de fusta de diferents escairades tenia una forta inclinació i vibrava a l’excés, cosa que ens va reforçar la seva estructura.

Amb la finalitat d’anivellar i reforçar el sòl es van eliminar els successius paviments superposats fins a arribar a les bigues de fusta, durant aquest procés es va reservar una rajola hidràulica de gran bellesa, posteriorment es va col·locar un mallat amb negatius en les biguetes i es va confeccionar una llosa de formigó alleugerit de gran resistència, tècnica molt habitual en la rehabilitació d’habitatges.

A partir d’aquí es va restituir el paviment restaurat; en la resta de l’habitatge es va col·locar microcement que també va envair les parets i els sòls dels banys.

Projecte de rehabilitació d'habitatge

La nostra intervenció a la rehabilitació de l’habitatge

La volta catalana es va deixar a la vista deixant els sostres majoritàriament oberts, totes les portes i finestres originals de l’habitatge van ser restaurades i també es va netejar la paret de l’habitació per deixar el totxo vist. La resta de l’obra de va ser la normal, la que es fa en qualsevol rehabilitació.

La climatització per aire condicionat es distribueix a tots els espais sense fer-se notar a través de conductes ocults en un fals sostre central.

Es va intentar respectar la major part dels elements originals possibles per integrar-los a una línia moderna de caràcter minimalista definida per la cuina de l’Eix, molt lisa, blanca i amb absència de tiradores igual que els armaris de Bellmunt sistema Midi dels dormitoris.