Reformes integrals

Reformes integrals a Barcelona

Reformes integrals a Barcelona

Quan realitzem reformes integrals a Barcelona, i concretament en els habitatges del segle passat, ens trobem que hi ha molts que no tenen cap element arquitectònic per conservar, però la majoria Sí, en aquests casos no podem tenir la mateixa consideració a l’hora de reformar un habitatge del període modernista.

Els habitatges i locals comercials en finques antigues poden ocultar components arquitectònics únics originals, que sovint es converteixen en elements exclusius de gran valor estètic i artístic.

La distribució dels espais amb la que van ser construïts aquests habitatges, com és evident no s’adapten a les necessitats de distribució que ens condiciona la forma de viure actual, aquí comença l’enrenou, ja que tindríem de recórrer a un professional, un interiorista que sàpiga reformar amb visió i respecte.

El nostre estudi d’interiorisme, tenim molt bona experiència en projectar reformes integrals en finques antigues a Barcelona i també en realitzar projectes de distribució d’espais interiors, ja que la majoria de les nostres intervencions les hem efectuades a l’Eixample de Barcelona, on per sort, hi ha molts habitatges i locals comercials en finques antigues.

Reformes integrals a Barcelona

Els nostres projectes de reformes integrals

La nostra forma de treballar comença amb la visita d’un dels nostres interioristes a l’immoble per tal de prendre les mesures i fer fotografies de l’estat actual de l’habitatge o del local comercial i estableix un canvi d’impressions amb el client per fixar les bases de l’avantprojecte.

Comencem per analitzar les necessitats i desitjos del client i realitzem un detallat estudi de l’espai a reformar, fem un projecte bàsic de redistribució de l’espai i un pressupost aproximat que presentem al client i juntament amb ell efectuem les correccions precises perquè s’ajusti als seus gustos.

A les hores, amb la distribució de l’espai solucionada, es decideixen els components del projecte: materials, acabats, mobiliari, sanitaris, etc. En acabat confeccionem el projecte d’interiorisme definitiu amb el pressupost tancat i els plànols de les instal·lacions perquè el projecte pugui ser realitzat.

Un cop tancat el pressupost es prepara la documentació legal precisa per tramitar els permisos d’obra. Es contracten als industrials escaients i s’adquireixen els materials triats.

Reformes integrals a Barcelona

Projectes de reformes integrals exclusius

Cada unes de les reformes integrals són un exercici apassionant i diferent, això doncs, és convenient que el client intervingui i ho gaudeixi en la seva mesura, per tant, una vegada iniciats els treballs s’estableix unes visites d’obra periòdiques amb el fi de comentar la marxa de la mateixa i si cal, fer modificacions en el projecte.

És per aquest motiu que els nostres projectes de reformes integrals a Barcelona són exclusius.

Reformes integrals – Imatges de l’estat inicial de l’habitatge

Reformes integrals a Barcelona
Reformes integrals a Barcelona
Reformes integrals a Barcelona
Reformes integrals a Barcelona