Projectes d’interiorisme

Com intervenim en els nostres projectes d’interiorisme?

Quan hagi d’emprendre un projecte d’interiorisme haurà de tenir en compte molts aspectes que no són gens fàcil de coordinar-los sense coneixements previs, i aleshores és quan tindrà de pensar a contactar amb un professional, un dissenyador d’interiors, per estalviar-se mals de cap.

En el nostre estudi d’interiorisme tenim molta experiència en el camp de la reforma d’habitatges, de la decoració de locals comercials i del disseny d’oficines i li podem ser de gran ajuda per assessorar-lo i per a trobar les millors solucions a les seves idees. Deixi que li donem un cop de mà!

Projectes d'interiorisme

Conegui com és la nostre forma d’operar en els  projectes d’interiorisme:

1 – Avantprojecte

Per tal d’elaborar un programa de necessitats un interiorista del nostre equip farà una visita a l’immoble objecte del projecte d’interiorisme, on mantindrà una entrevista amb el client per fixar les bases de l’avantprojecte.

En aquest moment el tècnic de Torres Estudio Arquitectura Interior realitzarà una presa de mides i fotografies per poder confeccionar un plànol de l’estat actual.

A la fotografia veiem l’espai en el seu estat original.

Projectes de distribució d'espais interiors

2 – Projectes bàsic d’interiorisme

En primer lloc el nostre estudi d’interiorisme analitzarà les necessitats del client i les possibilitats de l’espai a reformar mitjançant un profund estudi que és fonamental per poder crear les bases de l’avantprojecte.

És aleshores quan elaborem un dossier que inclou plànols a escala amb diferents distribucions de l’espai i realitzem un pressupost orientatiu de la intervenció. En aquesta presentació amb el client s’incorporaran els suggeriments i les modificacions al projecte d’interiorisme, perquè aquest, sigui coherent amb els seus gustos estètics i les seves exigències.

A la imatge apreciem el plànol de l’estat original de l’immoble i el plànol de la nova distribució de l’espai.

Projectes d'interiorisme

3 – Projectes d’interiorisme

Resolta la distribució de l’espai, es defineixen tots materials dels projectes d’interiorisme així com els detalls. Ara és el moment de confeccionar el projecte executiu amb un pressupost definitiu on s’adjunta tota la informació tècnica necessària per iniciar l’obra, que inclou.

  • Plànol de l’estat actual a escala, plànol d’enderrocs i construccions, el plànol de distribució final i els plànols de les instal·lacions.
  • Memòries de l’obra. Projectes de: fontaneria i sanejament, electricitat i il·luminació, aïllament i condicionament tèrmic i acústic, climatització, domòtica, etc.
  • Plànols i Visualitzacions en 3D. Plànols de planta, alçats i detalls i creació de diferents renders que permeten al client visualitzar el resultat final una vegada realitzada l’obra.
  • Llicències. Un cop acceptat el pressupost i abans d’iniciar l’obra, es prepara tota la documentació legal per sol·licitar la llicència a l’Ajuntament.
Projectes d'interiorisme

4 – Direcció d’obra

L’obra serà gestionada pel nostre director d’obra, des de la supervisió de la correcta gestió dels terminis segons el calendari previst, fins al control de les qualitats dels materials i característiques tècniques durant la recepció d’aquests.

Setmanalment és programaran visites d’obra amb el client, l’interiorista i el tècnic per proposar canvis o millores que ajudin a obtenir una obra de major qualitat si es cal, o donar solucions tècniques als problemes que puguin sorgir.

garantía

5 – Garanties

Torres Estudio Arquitectura Interior garanteix per dos anys tots els treballs realitzats, resolent de manera satisfactòria qualsevol problema que sorgeixi durant aquest període. Els materials queden supeditats la garantia oferta pel fabricant en cada cas concret.

Però el nostre treball no acaba amb la reforma o en finalitzar els projectes d’interiorisme, podem anar més enllà, decorant una o diverses estances, arribant fins i tot al que solem anomenar “claus en mà”, El nostre treball acaba on vostè posi el punt final.